Náhled galerie

Počasí

2019-03-04  17:32 UTC
Teplota: 9.8 °C
Vlhkost: 44%
Vítr: 9.5 (18.4) km/h  WNW

Kaple sv. Vojtěcha

Zřícenina Kaple sv. Vojtecha stojí na mírném návrší severně od jádra obce Bubovice. Okolo kaple je plocha porostlá keři a velký lán pole. Dnes z kaple stojí pouze severovýchodní obvodová zeď.

Šikmé výběhy zdiva jednoznačně ukazují, že muselo jít o stavbu půdorysu dvojose symetrického osmiúhelníku, o vnější strane 380 cm. Půdorys byl protáhlý ve směru západ východ. Výška kaple byla kolem 8 m. Okna měla patrně kamenná tesaná ostění a byla obdélná. Oktogonální (osmiboký) půdorys má nepochybně symbolický význam. Číslo osm muže znamenat symbol osmého dne Stvoření - dovršení Stvoření v Kristu nebo symbol osmi Blahoslavenství, tedy křesťanskou dokonalost, kterou se vyznačoval sv. Vojtěch.

kaple kaple

Stavebníkem kaple byl opat kláštera ve Sv. Janu pod Skalou Aemeliánus Kotterovský, jenž byl v čele kláštera v letech 1695 až 1742. Uvažujeme o stavebních a časových souvislostech s kaplí sv. Kříže ve Sv. Janu pod Skalou, kaplí "Vojtěška" u břevnovského kláštera a kostela sv. Jakuba Vetšího v Ruprechticích na broumovsku. Vzhledem k naznačeným souvislostem můžeme rámcově bubovickou kapli vročit do období 1714-1725 a můžeme uvažovat o účasti K. Dienzenhofera i K. I. Dienzenhofera.

Kapli sv. Vojtěcha spojují s klášterem ve Sv. Janu úzké urbanistické vztahy, které dnes vzhledem ke změněné členitosti terénu (halda u lomu Paraple) a ke vzrostlým stromům nejsou dobře patrné. Bubovice spojuje se Sv. Janem pod Skalou cesta, která v polích u Bubovic má zcela přímý, přesně západovýchodní směr. Cesta je namířena na nad klášterem stojící kapli Sv. Kříže, která byla vybudována ve stejném období jako kaple Sv. Vojtěcha.

V roce 1786 byl zrušen klášter ve Sv. Janu pod Skalou. Poté postupně zanikla i kaple sv. Vojtěcha, byla prodána a rozebrána na stavební materiál. Z prvních fotografií víme, že i v minulých dobách rostla ve středu zříceniny kaple hrušeň, dávný mariánský symbol.