Náhled galerie

Návštěvnost

SEO

Validní

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Informace

Bubovice je malá obec asi 6 km od Karlštejna, Mořiny či Loděnic u Berouna.

Chovám zde devět včelstev, čtyři na zahradě a pět v maringotce přestavěné na včelín na pokraji pole a lesa.

Bubovice leží v chráněné krajinné oblasti Český kras na hranici přírodní rezervace Karlštejn. V okolí nejsou žádní významní znečišťovatelé.

Med vytáčím většinou třikrát ročně v květnu (převaha řepky a ovocných stromů) v červnu a červenci (převaha zahradních a lučních květů, případně medovice).

Med označuji jako "Svatovojtěšský" podle dominanty Bubovic, zříceniny kaple sv. Vojtěcha.

Pavel Schneider
Bubovice 36, 267 18 Karlštejn
ZO ČSV Trněný Újezd
+420 724 762 873


Ocenění

medaile certifikat
Zlatá medaile 2012Certifikát "Český med" 2012

Odkazy

o včelaření:
     www.vcelarstvi.cz
     www.morina.cz/vcelari

o medu:
     www.medojedi.cz
     www.ceskymed.eu